[اسم]

damson

/ˈdæmzn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آلو سیاه

  • 1.a damson tree
    1. یک درخت آلو سیاه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان