[صفت]

dastardly

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خبیث بی‌رحمانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان