[صفت]

dashing

/ˈdæʃɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dashing] [حالت عالی: most dashing]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جذاب و با اعتماد به نفس (معمولا مرد)

مترادف و متضاد debonair
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان