[صفت]

dated

/ˈdeɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dated] [حالت عالی: most dated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ازمدافتاده دمده

مترادف و متضاد old-fashioned
  • 1.He had a dated hairstyle.
    1. مدل موی او ازمدافتاده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان