[اسم]

date rape

/ˈdeɪt reɪp/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تجاوز (توسط دوست پسر) سوء استفاده جنسی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان