[اسم]

date line

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خط روزگردان خط بین‌المللی زمان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان