[فعل]

to date from

/deɪt frʌm/
فعل ناگذر
[گذشته: dated from] [گذشته: dated from] [گذشته کامل: dated from]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 از تاریخ خاصی وجود داشتن

  • 1.The castle dates from the 11th century.
    1. این قلعه از قرن یازدهم وجود دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان