[اسم]

databank

/ˈdeɪtəbæŋk/
قابل شمارش

1 بانک داده‌ها

معادل ها در دیکشنری فارسی: بانک اطلاعات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان