[اسم]

data set

/ˈdeɪtə set/
قابل شمارش

1 مجموعه داده‌ها

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان