[اسم]

dependence

/dɪˈpɛndəns/
غیرقابل شمارش

1 وابستگی عدم استقلال

مترادف و متضاد dependency independence
  • 1. drug dependence
    1 . وابستگی به مواد مخدر
  • 2. Japan's dependence on imported oil
    2 . وابستگی ژاپن به نفت وارداتی [واردات نفت]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان