[اسم]

dink

/dˈɪŋk/
قابل شمارش

1 آلت تناسلی مرد

informal

2 آدم احمق (به‌ویژه مرد) آدم پست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان