[صفت]

dishonest

/dɪsˈɑnəst/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dishonest] [حالت عالی: most dishonest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ناصادق فریبکار

مترادف و متضاد honest
  • 1.He's been dishonest with us about his past.
    1. او درباره گذشته‌اش با ما ناصادق بوده‌است.
a dishonest lawyer
وکیلی فریبکار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان