[صفت]

disturbing

/dɪˈstɜrbɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disturbing] [حالت عالی: most disturbing]

1 نگران‌کننده ناراحت‌کننده

  • 1. disturbing news
    1 . اخبار نگران‌کننده
  • 2. His behavior is very disturbing.
    2 . رفتار او بسیار نگران‌کننده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان