[اسم]

DM

(direct message)
/dˌiːˈɛm/
قابل شمارش

1 پیام شخصی (در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص توییتر)

[فعل]

to DM

(direct message)
/dˌiːˈɛm/
فعل گذرا

2 پیام شخصی دادن (در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص توییتر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان