[اسم]

DNA

(Deoxyribonucleic acid)
/ˈdiˌɛˈneɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دی‌ان‌ای (زیست‌شیمی) دنا

a DNA test
آزمایش دی‌ان‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان