[اسم]

docent

/ˈdoʊsənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانشیار (در برخی کشورهای اروپایی)

2 راهنما (در موزه، باغ وحش و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان