[صفت]

docile

/ˈdɑːsl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more docile] [حالت عالی: most docile]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رام شدنی مطیع، سر به راه

معادل ها در دیکشنری فارسی: رام سربه‌راه سلیم
مترادف و متضاد compliant obedient
  • 1.a docile child
    1. یک کودک سر به راه
  • 2.a docile horse
    2. یک اسب رام شدنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان