[اسم]

dockland

/dˈɑːklənd/
قابل شمارش

1 منطقه مسکونی کنار اسکله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان