[اسم]

Doctor of Philosophy

/dˈɑːktɚɹ ʌv fɪlˈɑːsəfi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پی‌اچ‌دی مدرک دکتری

2 فرد دارای مدرک پی‌اچ‌دی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان