[صفت]

doctoral

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به دکترا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان