[اسم]

doctoral advisor

/dˈɑːktɚɹəl ɐdvˈaɪzɚ/
قابل شمارش

1 استاد راهنما

معادل ها در دیکشنری فارسی: استاد راهنما
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان