[اسم]

doctrine

/dˈɑːktɹɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آموزه دکترین، رهنمود

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزه اصل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان