[اسم]

documentation

/ˌdɑkjəmɛnˈteɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدارک اسناد

  • 1.What documentation do I need to get a new passport?
    1. برای گرفتن گذرنامه جدید به چه مدارکی نیاز دارم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان