[صفت]

doctrinaire

/ˌdɑktrəˈnɛr/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more doctrinaire] [حالت عالی: most doctrinaire]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متعصب جزمی

مترادف و متضاد dogmatic unyielding flexible
  • 1.The doctrinaire Marxists
    1. مارکسیست‌های متعصب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان