[اسم]

dockyard

/dˈɑːkjɑːɹd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 محل تعمیر و ساخت کشتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان