[اسم]

e-tailing

/ˈiː teɪlɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 فروش اینترنتی کسب و کار اینترنتی

  • 1.E-tailing in the US broke all records last year.
    1. فروش اینترنتی در آمریکا سال گذشته تمام رکوردها را شکست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان