[اسم]

e-waste

(Electronic waste)
/i-weɪst/
قابل شمارش

1 زباله الکترونیکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان