[عدد]

eighty

/ˈeɪt̬.i/

1 هشتاد عدد 80

  • 1. seventy, eighty, ninety
    1 . هفتاد، هشتاد، نود
  • 2. They've invited eighty (guests) to the wedding.
    2 . آنها هشتاد نفر را برای عروسی دعوت کرده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان