[اسم]

eighth grade

/eɪtθ greɪd/
غیرقابل شمارش

1 کلاس هشتم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان