[عدد]

eighteen

/ˌeɪˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هجده عدد 18

معادل ها در دیکشنری فارسی: هجده
  • 1.Seventeen, eighteen, nineteen.
    1. هفده، هجده، نوزده.
an eighteen-story building
یک ساختمان هجده طبقه
کاربرد واژه eighteen به نام هجده
واژه eighteen به معنای عدد هجده به عددی گفته می‌شود که قبل از نوزده و بعد از هفده می‌آید. eighteen یک عدد زوج است. اعداد در انگلیسی صفت شمارشی محسوب می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان