[عدد]

eight

/eɪt/

1 هشت عدد 8

معادل ها در دیکشنری فارسی: هشت
  • 1.She was eight years old when her family moved here.
    1. او هشت سال داشت وقتی که خانواده‌اش به اینجا نقل مکان کردند.
  • 2.We've got eight people coming to dinner.
    2. 8 نفر [مهمان] دارند برای شام می‌آیند.
کاربرد واژه eight به معنای هشت
واژه eight به معنای عدد هشت، عددی است که قبل از 9 و بعد از 7 می‌آید. eight یک عدد زوج است و در انگلیسی صفت شمارشی محسوب می‌شود که برای شمارش چیزها یا اشخاص به کار می‌رود.
[اسم]

eight

/eɪt/
قابل شمارش

2 تیم پاروزنی هشت‌نفره (قایق‌رانی)

3 گروه هشت‌نفره

4 قایق (دارای) هشت پارو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان