[اسم]

eighteen-wheeler

/eɪtˈiːnwˈiːlɚ/
قابل شمارش

1 کامیون هجده‌چرخ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان