[اسم]

elementary school

/ˌɛləˈmɛntri skul/
قابل شمارش

1 دبستان مدرسه ابتدایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدرسه ابتدایی دبستان
مترادف و متضاد grade school primary school
  • 1.That is the best elementary school in town.
    1. آن بهترین مدرسه ابتدایی شهر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان