[اسم]

Emma

/ˈɛmə/
غیرقابل شمارش

1 اِما (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان