[قید]

etc.

(et cetera)
/ˌet ˈsetərə/
قابل مقایسه

1 و غیره

  • 1. Remember to take some paper, a pen, etc.
    1 . یادت باشد چند تا کاغذ، یک مداد و غیره برداری.
  • 2. We talked about the contract, pay, etc.
    2 . ما درباره قرارداد، دستمزد و غیره صحبت کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان