[اسم]

fax machine

/fæks məˈʃin/
قابل شمارش

1 دستگاه فکس ماشین نمابر

مترادف و متضاد facsimile
  • 1. the equipment consists of a fax machine, and a photocopier.
    1 . تجهیزات عبارتند از یک ماشین فکس و یک دستگاه فتوکپی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان