[اسم]

fax

/fæks/
قابل شمارش

1 دورنگار نمابر، فکس

  • 1. Can I send it by fax ?
    1 . می توانم با دورنگار آن را بفرستم؟
[فعل]

to fax

/fæks/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: faxed] [گذشته کامل: faxed]

2 فکس کردن

  • 1. Fax me your reply.
    1 . جوابت را برایم فکس کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان