[اسم]

fencer

/ˈfɛnsər/
قابل شمارش

1 شمشیرباز

معادل ها در دیکشنری فارسی: شمشیرزن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان