[اسم]

firefighter

/ˈfaɪrˌfaɪtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آتش‌نشان

مترادف و متضاد fireman
  • 1.Firefighters are brave men.
    1. آتش‌نشانان مردان شجاعی هستند.
  • 2.Firefighters were called to a house in Summertown.
    2. آتش‌نشان‌ها به خانه‌ای در "سامرتاون" فراخوانده شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان