[اسم]

firefly

/ˈfaɪərflaɪ/
قابل شمارش

1 کرم شب تاب حشره شب تاب

معادل ها در دیکشنری فارسی: شب‌تاب کرم شب‌تاب
مترادف و متضاد lighning bug
  • 1.Fireflies are flying insect with a tail that shines in the dark.
    1. حشرات شب تاب دم هایی دارند که در تاریکی می درخشند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان