[اسم]

firefighting

/fˈaɪɚfaɪɾɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 آتش‌نشانی اطفای حریق

معادل ها در دیکشنری فارسی: اطفای حریق آتش‌نشانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان