[صفت]

fringed

قابل مقایسه

1 حاشیه‌دار لبه‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان