[اسم]

gale

/geɪl/
قابل شمارش

1 تندباد طوفان

معادل ها در دیکشنری فارسی: باد تند تندباد توفان باد شدید
  • 1.The trees were blown down in the gale.
    1. درختان در (اثر) آن تندباد به زمین افتادند [شکستند].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان