[صفت]

gamine

/ɡˈæmaɪn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more gamine] [حالت عالی: most gamine]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لاغر و جذاب (زن جوان پسرمانند) پسرمانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان