[اسم]

gaming

/ɡˈeɪmɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قماربازی شرط‌بندی

2 بازی کامپیوتری بازی کردن بازی ویدیویی بازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان