[قید]

gamely

/ˈgeɪmli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شجاعانه دلیرانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان