[اسم]

gamepad

/ˈɡeɪmpæd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دسته بازی کنترل‌کننده بازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان