[صفت]

generous

/ˈdʒenərəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more generous] [حالت عالی: most generous]

1 بخشنده دست‌ودل‌باز

مترادف و متضاد giving liberal magnanimous munificent mean selfish stingy
to be generous with something
در چیزی بخشنده بودن
  • to be generous with giving help
    در کمک کردن بخشنده بودن
to be generous of somebody to do something
انجام کاری دست‌ودل‌بازی کسی را رساندن
  • It was generous of him to offer to pay for us both.
    دست‌ودل‌بازی او را رساند که پیشنهاد کرد پول هر دوی ما را بدهد.

2 بیش از انتظار دست‌ودل‌بازانه، زیاد

a generous gift/offer
یک کادو/پیشنهاد و... دست‌ودل‌بازانه
  • a generous discount for students
    یک تخفیف دست‌ودل‌بازانه برای دانش‌آموزان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان