[اسم]

granita

/ɡrəˈniːtə/
قابل شمارش

1 دسر یخی میوه ای [نوعی دسر ایتالیایی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان