[اسم]

grandparent

/ˈgrændˌper.ənt/
قابل شمارش

1 پدربزرگ یا مادربزرگ

  • 1.We can learn a lot from our grandparents.
    1. از پدربزرگ و مادربزرگ‌هایمان چیزهای بسیاری می‌توانیم یاد بگیریم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان